Welkom op de website Ondernemingsfonds Winterswijk

Het Ondernemingsfonds Centrum Winterswijk is opgericht in 2010 in nauwe samenwerking met ABH-city vereniging Winterswijk en de Gemeente Winterswijk. Gemeente Winterswijk int bij alle ondernemers in (een afgebakend deel van) het centrum van Winterswijk reclamebelasting. Het Ondernemingsfonds ziet toe op een juiste verdeling van de belastinggelden ten behoeve van de financiering van activiteiten in het centrum van Winterswijk voor en door de centrumondernemers.

Wie kunnen aanvragen?

Iedereen die een vrij toegankelijk evenement in het centrum van Winterswijk wil organiseren.

Waar moet de aanvraag aan voldoen?

De Stichting toetst de aanvraag aan een aantal voorwaarden. Het project moet een aantoonbaar economisch effect sorteren voor Winterswijk. Het project moet voor een collectief van ondernemers van belang zijn. Een volledig overzicht van de criteria vindt u elders op deze website.

Wat is de Werkwijze?

Ondernemers en organisaties kunnen het aanvraagformulier en de toelichting hierop downloaden vanaf deze website. Indienen van een projectaanvraag voor het budgetjaar 2022 kan tot eind september 2021. Uiterlijk 8 weken na sluiting van het Ondernemingsfonds vindt besluitvorming plaats door het bestuur van de Stichting Ondernemingsfonds Centrum Winterswijk.

Stichting Ondernemingsfonds Centrum Winterswijk

Het Ondernemingsfonds Centrum Winterswijk wordt gevoed door middel van reclame-geldbelasting. De Stichting Ondernemingsfonds Centrum Winterswijk beheert het fonds. De bestuurders van de stichting zijn voorgedragen door het bedrijfsleven.

De Stichting Ondernemingsfonds Centrum Winterswijk beoordeelt jaarlijks de ingediende aanvragen en financiële steun (tot het beschikbare subsidieplafond).

Stichting Ondernemingsfonds Centrum Winterswijk

Postbus 357
7100 AJ Winterswijk
info@ofcw.nl

Ondernemingsfonds Centrum Winterswijk: een fonds van, voor en door Winterswijkse ondernemers